ΣΗΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

ΣΗΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

Η ανοιγόμενη σήτα τοποθετείται εξωτερικά από κουζινόπορτες και πόρτες κύριας εισόδου.

  • Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πανιού fiberglass, pet (για κατοικίδια) αλλά και αλουμινίου.
  • Για την αυτόματη επαναφορά της σήτας μπορεί να τοποθετηθεί μεντεσές ή μηχανισμός επαναφοράς.

Διατίθεται σε έτοιμη διάσταση, σε ΚΙΤ αλλά και σε βέργες για τους επαγγελματίες.